ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ EADV

Από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας. Περισσότεροι από 15000 σύνεδροι από 50 χώρες και 600 ομιλητές συμμετείχαν στη διοργάνωση του συνεδρίου. Όλες οι νεότερες εξελίξεις στη δερματολογία παρουσιάστηκαν σε 180 συνεδρίες.

Το Eπιδέρμια έδωσε το παρόν με την κα. Τίνα Κουκοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κα. Κουκοπούλου συμμετείχε στο Task Force των ασθενών, έναν θεσμό που από το έτος 2022 συμβάλλει στη συνεργασία των ασθενών με τους δερματολόγους και ισχυροποιεί τη φωνή των ασθενών, μεταφέροντας τα βιώματα τους με τη νόσο καθώς και τη σημασία της επικοινωνίας γιατρού – ασθενούς. Επιπλέον, η κα. Κουκοπούλου συμμετείχε στο Patients Village, όπου η Πανευρωπαϊκή Ομπρέλα Europso και η Παγκόσμια Ομοσπονδία IFPA ενημέρωσαν για τις δράσεις τους και τη σημασία της ασθενοκεντρικότητας.

Recommended Posts